Dobrovoľníci

Ako sa stať dobrovoľníkom:

Chceš pomôcť? Tak sa staň dobrovoľníkom a pomáhaj nám pri administratívnych prácach, organizovaní a propagácii preteku. Staň sa členom nášho Slavic Race teamu Slovakia.

Ako sa stať členom SLAVIC Race teamu Slovakia

Úlohou takéhoto člena je:

 • aktívne sa zapájať do činnosti SLAVIC Race teamu Slovakia
 • pomáhať pri administrácii
 • byť v kontakte s členmi SLAVIC Race teamu Slovakia
 • aktívne sa zapájať do propagácie SLAVIC Race pretekov všeobecne

Propagácia prebieha na niekoľkých úrovniach. Osobným stykom, roznášanie letákov, propagácia pomocou internetu na sociálnych sieťach a pomocou iných metód internetového marketingu. Každému členovi SLAVIC Race teamu Slovakia bude pridelený špecifický osobný zľavový KÓD. Tento kód môžu použiť jeho zákazníci pri registrácii a môžu získať zľavu z registračného poplatku.

Ďalšie možnosti ako získať vstup na preteky zdarma sú:

Pomoc pri samotných pretekoch:

 • Pomoc pri výstavbe trate minimálne 7 dní pred pretekom a pri finálnych dokončovacích prácach na trati
 • Pomoc počas pretekov ako usporiadateľská služba - parkovisko, prezentácia, informačná služba, fotografista, rozhodca na prekážke, hostesky a ďalšie.
 • Pomoc pri likvidačných upratovacích prácach na druhý deň po pretekoch.

Výhody:

 • tričko Volunteer SLAVIC Race zdarma
 • parkovné zdarma
 • vstupné zdarma
 • možnosť zúčastňovať sa pretekov SLAVIC RACE zdarma
 • vlastný zľavový kód na registráciu
 • možnosť spoznávania nových priateľov a nových lokalít (náklady na ubytovanie, cestovné, stravné hradí SLAVIC Race)

Ak ti vyhovujú naše podmienky a rozhodol si sa stať dobrovoľníkom, pokračuj registrovaním sa ako dobrovoľník.