Ako sa zaregistrovať

Ako sa zaregistrovať

Na preteky máte možnosť sa prihlásiť dvoma rôznymi spôsobmi. Jedným spôsobom je online na oficiálnej webovej stránke a druhý spôsob je priamo na mieste v deň konania pretekov. Druhá možnosť je obmedzená len na určitý počet štartujúcich len v poslednej štartovnej vlne. Taktiež v deň preteku sa nedá uplatniť žiadna zľava ani zľava za tím. Na našej oficiálnej webovej stránke www.slavicrace.com v hlavnom informačnom poli v celkom spodnej časti nájdete sekciu “Nasledovný pretek“. Kde sa môžete registrovať na najbližší pretek.

Ďalší spôsob ako nájsť zoznam aktuálnych pretekov je na hlavnej stránke v menu hornej lište odkaz na „Preteky“. Cez tento odkaz sa dostanete do zoznamu pretekov na aktuálny rok. Pre jednoduché a rýchle pochopenie sú jednotlivé disciplíny od seba odlíšené symbolicky farebným textom, alebo farebným okrúhlym logom.

Po kliknutí na požadované preteky sa dostanete na stránku o danom podujatí, kde sa Vám zobrazia všetky základné informácie. Lokalita, disciplína, dátum budú zobrazené priamo v nadpise stránky a v jej hlavnom obrázku, ceny a zľavy pre jednotlivcov a družstvá. Princíp zliav je jednoduchý čím skôr sa zaregistruješ a zaplatíš tým je cena nižšia, pri tímoch je to ešte riešené ďalšou zľavou. Výšky zliav sú presne uvedené v tabuľke s cenami. Dôležitá informácie je, že už ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NEVRACIA! Družstvá môžu byť mužské, ženské alebo kombinované. Pri vyhodnocovaní družstiev nerozlišujeme žiadne kategórie.

Registračný formulár ponúka možnosť uplatniť si okrem množstevnej zľavy za členstvo v družstve aj ďalšie zľavy. Tie sa aplikujú zvlášť do spodného okienka na zľavy označeného ako "Kód na zľavy". Môžu sa použiť osobné zľavové kódy od registrovaných dobrovoľníkov, alebo iné zľavové kupóny od sponzorov, akciové kupóny, promo kódy atď.

Po stlačení “Registrovať sa“ sa dostanete na úvod registračného formulára, kde si môžete vybrať v akom jazyku chcete, aby prebiehala registrácia. Celková kapacita jednej štartovej vlny je 300 osôb ako z organizačných tak aj z bezpečnostných dôvodov. Do každej vlny sa môžu prihlásiť športovci zo všetkých jazykových registračných formulárov. Po výbere jazyka sa dostanete k prvému vyplňovaniu formulára.

Do formulára uvádzajte svoj skutočný email a pre istotu si to radšej skontrolujte pretože je to veľmi dôležité. Ihneď po registrácii dostanete potvrdzovací email o úspešnosti, či neúspešnosti registrácie, ale aj najdôležitejší údaj – vaše registračné ID. Na začiatku sa treba rozhodnúť, či sa budete registrovať iba sám ako individuálny pretekár, alebo sa prihlásite ako družstvo. Ak sa prihlásite ako individuálny pretekár a postupne pridáte v registrácii ďalších členov a vytvoríte družstvo, tak zľava nebude môcť byť poskytnutá, lebo používate nesprávny formulár. Pokiaľ ste sa rozhodli, že sa prihlásite ako družstvo budete potrebovať okrem svojich aj osobné údaje všetkých členov družstva (celé meno, úplnú poštovú adresu, dátum narodenia, národnosť, email, telefónne číslo a veľkosť trička).

Platba, respektíve bankový príkaz, pokiaľ ste si mali možnosť výberu platby bankovým prevodom musí prebehnúť do 2 dní. Pokiaľ neprídu peniaze na účet do 7 dní, bude celá registrácia zrušená.
Zbytočne budete volať, alebo posielať emaily organizátorom, že chcete pridať členov do pôvodného družstva. Na také emaily organizátori nebudú reagovať. Doplnenie si musíte realizovať prostredníctvom Vášho profilu a vy sám.

Jednoznačne doporučujeme registrovať celé družstva naraz kompletne už pri prvej registrácii, aby ste sa vyhli problémom s platbami. Stávalo sa v minulosti, že družstvá prichádzali o množstevné zľavy 10 percent len z toho dôvodu, lebo niektorí ich členovia nezaplatili za seba a niekedy sa stalo to, že im chýbal ten správny počet do družstva na splnenie kritériá na zľavu. Napr. Prihlásili sa 5 do družstva, ale 2 nezaplatili a tak museli ostatní 3 doplácať plnú sumu.

To spôsobovalo zbytočné problémy samotným pretekárom ako aj organizátorom. Z vyššie spomenutého preto vyplýva, že platiť sa dá pri tímoch nielen prostredníctvom jednej platby ale rôznymi spôsobmi. Je však najlepšie ak poplatok uhradí jeden z tímu za všetkých členov naraz po registrácii najlepšie kapitán, ale nie je to pravidlom záleží na dohode v tíme.

Prvý zaregistrovaný člen družstva je registračným systémom nazvaný kapitán a okrem ceny za jeho osobu vidí vo svojom profile aj celkovú sumu, ktorú je nutné zaplatiť za celé družstvo. Niektorí kapitáni pri veľkých družstvách majú tendenciu zľahčovať si registráciu a udávať do osobných údajov za všetkých svojich členov rovnaký email, jedno telefónne číslo, rovnakú poštovú adresu, či vymyslené dátumy narodenia. Konanie takýchto kapitánov budeme pokladať za porušenie pravidiel a všetky takéto registrácie, aj keď budú riadne zaplatené budeme považovať za neplatné a budú zrušené bez nároku na vrátenie poplatku.

Kapitán ako prvý registrovaný člen družstva určuje názov družstva. Doporučujeme vyberať taký názov, aby nebol v rozpore s dobrými spoločenskými mravmi. Registračný systém rozlišuje veľké a malé písmená a diakritiku. Problémy preto môžu nastať pri vyhodnocovaní družstiev a akékoľvek dodatočné opravy sa musia robiť ručne.

Po zadaní emailu si vyberte jednu z dvoch možností. Registrovať sa ako individuálny pretekár, alebo ako družstvo. Pri obidvoch možnostiach je zobrazená aj cena (bez DPH a servisných poplatkov) akú budete platiť. Po výbere jednej z týchto možnosti sa automaticky otvorí nižšie ešte jedno nové okienko s názvom Miesto pre zľavový kód. Vyplnenie tohto okienka nie je podmienkou a ak nemáte k dispozícii žiaden zľavový kód tak stlačte tlačítko “Continue“ – Pokračovať a dostanete sa na ďalšiu stránku, kde postupne vyplníte všetky osobné údaje a heslo. Údaje s hviezdičkou sú povinné a pokiaľ ich nevyplníte, tak Vás systém ďalej nepustí. Heslo vám bude slúžiť na to, aby ste mohli v budúcnosti robiť úpravy a zmeny vo svojom profile.

Do svojho profilu sa môžete prihlásiť dvoma spôsobmi:

1. Po registrácii obdržíte potvrdzovací email, v ktorom bude aj link „Prezrieť, zmeniť, alebo doplniť registráciu“. Po kliknutí na tento link budete musieť potvrdiť vstup do profilu svojim heslom, ktoré ste uviedli pri registrácii.

2. Do profilu sa môžete dostať aj tak, že na našej webovej stránke kliknete na tlačítko „Registrovať sa“ potom uvediete svoj email, ktorý ste použili pri registrácii a systém rozpozná, že daný email bol už použitý pri registrácii a automaticky zruší novú registráciu a ponúkne okno na uvedenie hesla.

Prístup na profil bude tesne pred pretekmi obmedzený, alebo úplne zamedzený. Asi 7 dní pred pretekmi, alebo hneď potom, ako sa vypredajú všetky vlny bude registrácia zastavená a z toho dôvodu sa nebude dať použiť 2. spôsob prihlásenia sa na svoj profil pretože, tlačítko na registráciu nebude viditeľné. Po zastavení registrácie sa bude dať dostať na profil už iba prvým spôsobom. V čase keď sa začne spracovávať štartová listina bude zamedzený prístup na profily aj prvým spôsobom z dôvodu, aby pretekári nerobili nové zmeny, ktoré by sa tak nedostali do štartovej listiny.

Po správnom vyplnení osobných údajov sa dostanete do ďalšej časti, kde si vyberiete štartovnú vlnu. Prvá štartová vlna je BEST vlna. S postupom času v ponuke budú chýbať časové vlny, ktoré sú už vypredané. A naopak môže sa stať aj to, že niektoré štartové vlny sa nezobrazovali nejaký čas a zrazu budú viditeľné. To je spôsobené tým, že neplatičom (7 dňová lehota) bola ich registrácia zrušená a ich miesto v danej vlne sa uvoľnilo a tak sa stala daná štartovná vlna dostupná a teda aj znovu viditeľná. Preto doporučujeme pravidelne sledovať naše stránky.

K výberu štartovej vlny. Pokiaľ prihlasujete družstvo a nepodarilo sa vám ho prihlásiť celé do rovnakej štartovej vlny, tak sa pokúste prihlásiť celé družstvo do najbližšej neskoršej vlny. Na orientáciu ako ľahko, alebo ťažko je nájsť ešte voľné miesto vám pomôže aj indikátor naplnenosti pretekov. Pokiaľ indikátor naplnenosti na stránke ukazuje hodnotu vyššiu ako 50%, tak sa v registračnom formulári pri výbere časovej vlny začne zobrazovať aj číslo, ktoré znázorňuje počet voľných miest v danej vlne. Pokiaľ sa niektoré štartové vlny nezobrazujú vôbec, tak to znamená, že už sú vypredané. Pokiaľ sa Vám nezobrazuje v ponuke žiadna štartovná vlna, tak to znamená, že ste uviedli chybne dátum narodenia. Vráťte sa naspäť k svojím osobným údajom a opravte dátum narodenia. Po výbere štartovej vlny nájdete v dolnej časti stránky okrem tlačítka pokračovať aj ďalšie tlačítko “Add Another Person“ čo znamená „Pridaj Ďalšiu Osobu“. Pokiaľ chcete pridať ďalšiu osobu zopakujte celý proces znovu. Až po pridaní posledného člena družstva kliknite na pravé tlačítko “Continue“ - „Pokračovať“ a dostanete sa na Platbu

Ako zaplatiť. Prednastavenou platbou je platba “Credit Cards“. Zvolením tohto platobného systému môže pretekár použiť kreditné karty VISA, Eurocard/MasterCard a American Express. Okrem toho sa dajú použiť aj obyčajné debetné karty VISA a v niektorých prípadoch aj EuroCard/MasterCard, ale to záleží od banky, ktorá danú debetnú kartu vydala. Karty VISA Elektron nemusia fungovať.

Najlepším spôsobom ako je možné zaplatiť je bankovým prevodom z účtu na účet. Tento spôsob platby odporúčame iba v pri tuzemských platbách. Tu je najdôležitejšie nezabudnúť dať príkaz na prevod peňazí najneskôr do 48 hodín od registrácie tak, aby odoslaná suma došla na účet SLAVIC Race do 7 dní. Druhou dôležitou vecou je, že odosielateľ nesmie zabudnúť uviesť ako variabilný symbol svoje registračné ID. V opačnom prípade nebudeme vedieť platbu identifikovať. Pokiaľ kapitán, alebo iný člen družstva platí za celé družstvo, tak uvedie ako variabilný symbol svoje regID a do správy pre prijímateľa uvedie názov družstva. Platbu z účtu na účet môže previesť aj tretia osoba, ktorá nemá so SLAVIC Race nič spoločné. Stále ale platí to, že vo variabilnom symbole musí byť uvedené regID za koho sa platí.

Platbu, ale aj celú registráciu potvrdíte kliknutím na dolné tlačítko “FINISH“ Dokončiť. Pokiaľ tak neurobíte celá vaša registrácia bude pokladaná za nedokončenú. Dostanete o tom aj emailovú správu, ale prihlásiť sa naspäť do Vášho profilu sa vám už nepodarí, pretože registračný systém nemá v pamäti vaše heslo a preto budete musieť začať s registráciou úplne od začiatku nanovo.

Niekedy sa stane, že pretekári zabudnú zaškrtnúť políčko “You agree to the terms and conditions” /Súhlas s Pravidlami a Podmienkami a po stlačení tlačítka Finish ich systém nepustí ďalej. Je treba odstrániť chyby a nezabudnúť znovu kliknúť na tlačítko Finish, aby došlo k dokončeniu nie len platby, ale aj samotnej registrácie.

Po úspešnej registrácii dostanete potvrdzovací email, v ktorom obdržíte vaše registračné ID – čo by malo byť 8-miestne číslo. Po prijatí platby na náš účet a po kontrole bude status vo vašom profile zmenený z Pending na Approved. O tejto skutočnosti bude pretekár alebo družstvo informovaný emailom. Pretekári so statusom Pending nebudú zaradení do štartovej listiny.

SLAVIC Race zaplatené štartovné nevracia. Registračný systém však umožňuje pretekárom, ktorí sa nemôžu zúčastniť pretekov z rôznych dôvodov previesť zmeny vo svojom profile na nového pretekára bez toho, aby museli o tom informovať organizátorov, alebo žiadať ich o pomoc. Zmena v profile na náhradníka sa robí nasledovne. Starý pretekár sa prihlási na svoj profil a klikne v ňom na link „Substitute“ Náhrada. Vyplní všetky požadované údaje o náhradníkovi a zmeny potvrdí. Takáto zmena v profile na nového náhradníka je v plnej réžii pretekárov a organizátor do nej nevie nijako zasiahnuť. Starý pretekár by nemal zabudnúť po prevedení zmeny odovzdať prihlasovacie údaje svojmu náhradníkovi. Finančné vyrovnanie je osobnou vecou medzi pretekárom a náhradníkom. Zmeny na náhradníkov sa budú dať vykonávať až do doby, kedy to nebude zamedzené. Spravidla 10 dní pred pretekmi, kedy sa už pripravujú podklady pre štartovú listinu sa noví náhradníci nebudú dať zmeniť týmto spôsobom. Pokiaľ by došlo v tejto dobe (10 dní pred pretekmi) a neskôr k zraneniu, alebo inej vážnej udalosti, pre ktorú sa pretekár nemôže zúčastniť, tak náhradník sa môže vybaviť už iba priamo na mieste pretekov. Takýto náhradník ale musí priniesť so sebou kópiu vášho potvrdzovacieho emailu do stanu označeného REGISTRATION, kde sa prevedie dodatočná zmena mena v štartovej listine.

Pretekári, ktorí si nestihnú nájsť náhradníkov si nemôžu nárokovať žiadnu náhradu u organizátorov pretekov a ich štartovné prepadne. Organizátor nemá v povinnosti hľadať náhradníkov a nie je zodpovedný za chyby a zmeny v profiloch z titulu zmeny náhradníka. Všetky zmeny s tým súvisiace sú na plnú zodpovednosť pretekárov. Vhodným miestom na vyhľadanie náhradníka je FB a iné sociálne siete.

Potvrdzovací email. Potvrdzovací email si starostlivo uchovajte. Budete ho potrebovať v prípade, že by ste sa nemohli zúčastniť pretekov a našli by ste si náhradníka na poslednú chvíľu, ktorému tento email budete musieť poslať a on ho prinesie vytlačený so sebou. V potvrdzovacom emaily nájdete vaše meno, čas štartovej vlny a registračné ID. Okrem toho tam bude aj link na prihlásenie sa do vášho profilu.

Kontakt s organizátormi. Pretekári nájdu kontaktné údaje na SLAVIC Race v menu hornej lišty pod odkazom „KONTAKT“. Okrem toho na začiatku registračného formulára pri všetkých pretekoch sa nachádzajú kontaktné údaje. Pri komunikácii v písomnej forme – email, sms uvádzajte vždy vaše celé meno a regID. Na veľa vašich otázok nájdete odpovede priamo na našich stránkach a v sekcii FAQ. Na takéto otázky preto nebudeme z časového hľadiska vôbec reagovať.