vv

24.08.2024 Fast SLAVIC Race Stará Ľubovňa, Stredoveký vojenský tábor pod Ľubovnianskym hradom

Pri registrácií týmu pre uplatnenie zľavy 10% je potrebné zaregistrovať minimálne 5 osôb.
V emaile dostanete inštrukcie k platbe.
Fun vlna: rovnaká trať, rovnaké prekážky, len beztrestne ( bez burpees)

Veliteľ a informácie o týme

Člen 1 *

Člen 2

Člen 3

Člen 4

Člen 5

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 9

Člen 10